I samarbete med

logo

rfsl

kult

riks

arf

   
 

 

Tack för ert stöd!

Stödgalan finansierades med hjälp av donationer från privatpersoner och företag samt försäljning av våra UnityVictory band.

band

Ditt stöd har varit en förutsättning för oss att kunna genomföra vårt arbete.

Tack!

För en fullständig ekonomisk redovisning av Stödgalan den 30e augusti klicka här (PDF).

Redovisning av kostnader för ljusmanifestationen den 4 juli (PDF).

 

 

 
   
  (c) 2009 initiativ iran | www.initiativ-iran.org | info@initiativ-iran.org