I samarbete med

logo

rfsl

kult

riks

arf

   
 

 

 

 

 

Initiativ Iran

Initiativ Iran är ett nätverk av personer med olika bakgrunder som vill främja allmän aktning och respekt för Mänskliga rättigheter i Iran. Vi försöker på olika sätt uppmärksamma och ge stöd till de som kämpar för sina grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet. Rättigheter som i dagsläget motarbetas hårt i landet.

Att värna om de Mänskliga rättigheterna är en uppgift som delas av alla och självklart har regeringar och stater som för landets talan internationellt ett huvudansvar. Därför är vår gemensamma ståndpunkt att Sverige liksom alla världens länder har ett moraliskt ansvar att främja och försvara Mänskliga rättigheter i Iran.

Läs FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga rättigheterna på organisationens hemsida.

Organisationsnummer: 802447 - 5785

 

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller om du delar vår ståndpunkt och kan bidra med din hjälp!

info@initiativ-iran.org

   
  (c) 2009 initiativ iran | www.initiativ-iran.org | info@initiativ-iran.org